Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území Hlavního města Prahy

Na těchto stránkách najdete informace o oprávněných osobách, které obdržely od odboru ochrany prostředí, resp. odboru životního prostředí, Magistrátu hlavního města Prahy souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jsou zobrazeny informace pouze z platných souhlasů, včetně seznamu povolených odpadů.

Můžete zvolit z předem nastavených kombinací odpadů nebo můžete použít "ruční" zadání, vepsáním katalogových čísel odpadů nebo přímo z katalogu odpadů.

Zobrazit všechna provozovaná zařízení na území Hlavního města Prahy
  • Zobrazí se nové okno se seznamem všech provozoven, které obdržely souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, které vydal Magistrát hlavního města Prahy.
Zobrazit dle typu zařízení
  • Zobrazí se nové okno s možností výběru předdefinované skupiny zařízení s možností omezení dle územní jednotky. Např. kompostárny, drtící linky, sběrná místo autovraků, zpracování elektroodpadů atd.
Zobrazit dle přijímaných odpadů
  • Zobrazí se nové okno s možností výběru předdefinované skupiny odpadů s možností omezení dle územní jednotky. Např. Odpady ze zdravotnictví, Komunální odpady, stavební odpady atd.
Ruční nadefinování podmínek
  • Zobrazí se nové okno s možností vytvoření uživatelského přehledu. Možnost ruční definice podmínky na katalogové číslo odpadu, kód zařízení a územní jednotku
Vytvořil © 2000-2018 inisoft s.r.o.
inisoft
Verze 9.3.3.0